Antilopa Invest SRL

Poienelor 5, 500419, Romania
Brasov, jud. Brasov

 

Societatea Antilopa Invest SRL , cu sediul in Str. Poienelor 5, 500419, Brasov, jud. Brasov, Identificare fiscala RO6180881 , identificare Reg. Com. J33/1317/1994, reprezentata prin Grossu Adrian in calitate de administrator, declaram urmatoarele:

 

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor

Politica de confidentialitate

 

 Antilopa Invest SRL . este operator de date cu caracter personal, in scopurile: “reclama, marketing si publicitate” si “vanzari on-line”.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,  Antilopa Invest SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Datele personale introduse de catre utilizator vor fi folosite de Antilopa Invest SRL numai in scopul declarat al site-ului www.raw-bite.ro. Informatiile din formularul de comanda sunt necesare pentru confirmarea si validarea comenzilor, trimitere de informatii, in niciun caz nu vor fi furnizate unei alte persoane.

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de dumneavoastra.  Nu sunteti obligati sa furnizati datele, acestea fiind insa necesare la prelucrarea cererii dvs. si onorarea comenzilor facute. Eventualul refuz al dumneavoastra de a ne oferi datele solicitate determina imposibilitatea noastra de a va oferi produsele solicitate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, prin posta, pe adresa societatii noastre. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:

* când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
* când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
* când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
* când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
* când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
* când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
* când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 

Administrator
Grossu Adrian

rawbit47Politica de confidentialitate